Yleistä

(päivitetty 12.1.2022)

Jäseneksi liittyminen

 • Kassan jäseneksi voi liittyä seuraavien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt:
  • Patria Aviation Oy
  • Patria Aerostructures Oy
  • Patria Oyj
  • Patria Pilot Training Oy
  • Patria Land Oy
  • Patria ISP Oy
  • Lentokonetehtaan sairauskassa
 • Kassan jäseneksi voi liittyä myös seuraavien työnantajien palveluksessa olevat Hallin toimipisteessä olevat työntekijät:
  • Patricomp Oy, Halli
  • Clean & Safe Oy, Halli
  • Fazer Food Services, Halli
  • Caverion Oy, Halli
  • T:mi Kimmo Kallio, Halli
  • Securitas Oy, Halli
 • Uuden työsuhteen aloittavalle jäseneksi liittymisaika on yksi (1) vuosi.
 • Jäseneksi voi liittyä myös määräaikainen työntekijä. Määräaikaisen työsuhteen jatkuessa lasketaan jäseneksi liittymisaika uusimman määräaikaisen työsuhteen alusta.
 • Kesätyöntekijät ja lyhytaikaiset (alle 4 kk) työsuhteessa olevat eivät voi liittyä jäseneksi.
 • Jäseneksi liittymislomake löytyy lomakkeet -välilehdeltä. Muista tutustua kassan sääntöihin ennen lomakkeen allekirjoittamista.
 • Uusi Kela-kortti tulee postitse parin viikon kuluessa sairauskassaan liittymisestä.

Sairauskassan jäsenmaksut

 • Sairauskassan jäsenmaksu on 1,4 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.
 • Osa-aikaeläkkeellä / osa-työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat jäsenmaksua työnantajalta saadusta palkasta 1,4 % ja eläkelaitoksen maksamasta eläkkeestä 2,4 %.
 • Eläkkeellä olevan jäsenen jäsenmaksu on 2,4 % hänen saamastaan eläkkeestä.
 • Täyttä eläkettä ja palkkaa saava jäsen maksaa jäsenmaksua vain eläkkeestä.
 • Palkattoman vapaan ajalla jäsenmaksun suuruus on 25 euroa kuukaudessa (vuonna 2022), kuukautta lyhyemmästä jaksosta jäsenmaksun suuruus on 1 euro/työpäivä.
  • Jäsen voi valita palkattoman vapaan (esim. opintovapaa, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, lomautus) ajalta haluaako maksaa kassan jäsenmaksua ja hyödyntää kassan lisäetuuksia vai haluaako laittaa jäsenyytensä "katkolle" jolloin ei makseta jäsenmaksua ja mitkään kassan lisäetuudet eivät ole käytettävissä
   • Jäsenen tulee ilmoittaa sairauskassaan valinnasta ennen palkattoman vapaan alkua (jos ilmoitusta ei tule tai se tulee jälkikäteen, kassan jäsenedut eivät ole käytettävissä, vapaan aikana mahdollisesti maksetut korvaukset peritään takaisin)

Jäsentietojen muutokset

 • Ilmoita muuttuneet tiedot aina sairauskassaan
  • Tilinumerotiedon muutos tulee ilmoittaa kirjallisesti
  • Osoitteenmuutokset voi ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse
 • Muista ilmoittaa myös työsuhteen muutoksista

Muuta huomioitavaa

 • Sairauskassalla on yhteistyö- ja sopimuskumppaneita, lista löytyy sopimuspaikat -välilehdeltä
 • Kassasta saa maksusitoumuksen jos on hankkimassa silmälaseja
 • Korvaukset maksetaan sairauskassassa Kelan käsittelyaikojen puitteissa, usein kuitenkin paljon nopeammin
 • Työterveyshuolto on usein ensisijainen hoitopaikka, josta lähetetään tarvittaessa erikoislääkärille ja/tai jatkotutkimuksiin. Sairauskassan lisäedut täydentävät työterveyshuoltoa.

Tietosuoja

 • Lentokonetehtaan sairauskassan tietosuojaseloste löytyy täältä
 • Käsittelemme Lentokonetehtaan sairauskassassa myös jäsentemme sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia. Voit tutustua tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn Kelassa täältä

Tiedottaminen

Sairauskassan jäsenyyden edut

 • Kelan korvaukset (kaikki sairausvakuutuslain mukaiset etuudet kuntoutusta lukuun ottamatta) hoidetaan sairauskassassa. Sairauskassa on jäsentensä KELA.
 • Kelan korvausten lisäksi sairauskassa maksaa lisäetuuskorvauksia.