Yleistä

(päivitetty 19.1.2021)

Jäseneksi liittyminen

 • Kassan jäseneksi voi liittyä seuraavien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt:
  • Patria Aviation Oy
  • Patria Aerostructures Oy
  • Patria Oyj
  • Patria Pilot Training Oy
  • Patria Land Oy
  • Patria ISP Oy
  • Lentokonetehtaan sairauskassa
 • Kassan jäseneksi voi liittyä myös seuraavien työnantajien palveluksessa olevat Hallin toimipisteessa olevat työntekijät:
  • Patricomp Oy, Halli
  • Clean & Safe Oy, Halli
  • Fazer Food Services, Halli
  • Caverion Oy, Halli
  • T:mi Kimmo Kallio, Halli
  • Securitas Oy, Halli
 • Uuden työsuhteen aloittavalle jäseneksi liittymisaika on yksi (1) vuosi. Poikkeuksellisesti ajalla 4.1.2021 - 28.2.2021 jäseneksi voi liittyä vaikka 1 vuosi työsuhteen alkamisesta olisi ylittynyt.
 • Jäseneksi voi liittyä myös määräaikainen työntekijä. Määräaikaisen työsuhteen jatkuessa lasketaan jäseneksi liittymisaika uusimman määräaikaisen työsuhteen alusta.
 • Kesätyöntekijät ja lyhytaikaiset (alle 4 kk) työsuhteessa olevat eivät voi liittyä jäseneksi.
 • Jäseneksi liittymislomake löytyy lomakkeet -välilehdeltä
 • Uusi Kela-kortti tulee postitse parin viikon kuluessa sairauskassaan liittymisestä.

Sairauskassan jäsenmaksut

 • Sairauskassan jäsenmaksu on 1,4 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.
 • Osa-aikaeläkkeellä / osa-työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat jäsenmaksua työnantajalta saadusta palkasta 1,4 % ja eläkelaitoksen maksamasta eläkkeestä 2,4 %.
 • Eläkkeellä olevan jäsenen jäsenmaksu on 2,4 % hänen saamastaan eläkkeestä.
 • Täyttä eläkettä ja palkkaa saava jäsen maksaa jäsenmaksua vain eläkkeestä.
 • Vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus on 25 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).
  • Kuukautta lyhyemmästä jaksosta vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus on 1 euro /työpäivä.
  • Vapaaehtoista jäsenmaksua maksavat ne jäsenet, jotka ovat palkattomalla vapaalla ja joiden jäsenyys kassassa jatkuu.
  • jos jäsen haluaa palkattoman vapaan ajan jäsenyytensä "katkolle", ei makseta jäsenmaksua ja mitkään kassan lisäedut eivät ole käytettävissä
  • ennen palkattoman vapaan alkua ilmoitus sairauskassaan (jos ilmoitusta ei tule tai se tulee jälkikäteen, kassan jäsenedut eivät ole käytettävissä, vapaan aikana mahdollisesti maksetut korvaukset peritään takaisin).

Jäsentietojen muutokset

 • Ilmoita muuttuneet tiedot aina sairauskassaan
  • Tilinumerotiedon muutos tulee ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostitse
  • Osoitteenmuutokset voi ilmoittaa puhelimitse

Muuta huomioitavaa

 • Sairauskassalla on yhteistyö- ja sopimuskumppaneita, lista löytyy sopimuspaikat -välilehdeltä
 • Kassasta saa maksusitoumuksen jos on hankkimassa silmälaseja
 • Korvaukset maksetaan sairauskassassa Kelan käsittelyaikojen puitteissa, usein kuitenkin paljon nopeammin
 • Työterveyshuolto on usein ensisijainen hoitopaikka, josta lähetetään tarvittaessa erikoislääkärille ja/tai jatkotutkimuksiin. Sairauskassan lisäedut täydentävät työterveyshuoltoa.

Tiedottaminen

Sairauskassan jäsenyyden edut

 • Kelan korvaukset (kaikki sairausvakuutuslain mukaiset etuudet kuntoutusta lukuun ottamatta) hoidetaan sairauskassassa. Sairauskassa on jäsentensä KELA.
 • Kelan korvausten lisäksi sairauskassa maksaa lisäetuuskorvauksia.