Yleistä

(päivitetty 4.1.2024)

Vakuutetuksi liittyminen

 • Kassan vakuutetuksi voi liittyä seuraavien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt:
  • Patria Aviation Oy
  • Patria Aerostructures Oy
  • Patria Oyj
  • Patria Pilot Training Oy
  • Patria Land Oy
  • Patria ISP Oy
  • Millog Oy
  • Millog Marine & Power
  • Senop Oy
  • Patricomp Oy
  • Lentokonetehtaan sairauskassa
 • Kassan vakuutetuksi voi liittyä myös seuraavien työnantajien palveluksessa olevat Hallin toimipisteessä olevat työntekijät:
  • Clean & Safe Oy, Halli
  • Compass Group Finland Oy, Halli
  • Caverion Oy, Halli
  • T:mi Kimmo Kallio, Halli
  • Securitas Oy, Halli
 • Uuden työsuhteen aloittavalle vakuutetuksi liittymisaika on yksi (1) vuosi.
 • Vakuutetuksi voi liittyä myös määräaikainen työntekijä. Määräaikaisen työsuhteen jatkuessa lasketaan vakuutetuksi liittymisaika uusimman määräaikaisen työsuhteen alusta.
 • Kesätyöntekijät ja lyhytaikaiset (alle 4 kk) työsuhteessa olevat eivät voi liittyä vakuutetuksi .
 • Vakuutetuksi liittymislomake löytyy lomakkeet -välilehdeltä. Muista tutustua kassan sääntöihin ennen lomakkeen allekirjoittamista.
 • Uusi Kela-kortti tulee postitse parin viikon kuluessa sairauskassaan liittymisestä.

Sairauskassan vakuutusmaksut

 • Sairauskassan vakuutusmaksu on 1,4 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.
 • Osa-aikaeläkkeellä / osa-työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat vakuutusmaksua työnantajalta saadusta palkasta 1,4 % ja eläkelaitoksen maksamasta eläkkeestä 2,4 %.
 • Eläkkeellä olevan vakuutetun vakuutusmaksu on 2,4 % hänen saamastaan eläkkeestä.
 • Täyttä eläkettä ja palkkaa saava jäsen maksaa vakuutusmaksua vain eläkkeestä.
 • Palkattoman vapaan ajalla vakuutusmaksun suuruus on 25 euroa kuukaudessa (vuonna 2024), kuukautta lyhyemmästä jaksosta vakuutusmaksun suuruus on 1 euro/työpäivä.
  • Vakuutettu voi valita palkattoman vapaan (esim. opintovapaa, hoitovapaa, vuorotteluvapaa, lomautus) ajalta haluaako maksaa kassan vakuutusmaksua ja hyödyntää kassan lisäetuuksia vai haluaako laittaa vakuutussuhteen "katkolle" jolloin ei makseta vakuutusmaksua ja mitkään kassan lisäetuudet eivät ole käytettävissä
   • vakuutetun tulee ilmoittaa sairauskassaan valinnasta ennen palkattoman vapaan alkua (jos ilmoitusta ei tule tai se tulee jälkikäteen, kassan jäsenedut eivät ole käytettävissä, vapaan aikana mahdollisesti maksetut korvaukset peritään takaisin)

Vakuutustietojen muutokset

 • Ilmoita muuttuneet tiedot aina sairauskassaan
  • Tilinumerotiedon muutos tulee ilmoittaa kirjallisesti tai Iriksen kautta
  • Osoitteenmuutokset voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai Iriksen kautta
 • Muista ilmoittaa myös työsuhteen muutoksista

Muuta huomioitavaa

 • Sairauskassalla on yhteistyö- ja sopimuskumppaneita, lista löytyy sopimuspaikat -välilehdeltä
 • Kassasta saa maksusitoumuksen jos on hankkimassa silmälaseja
 • Korvaukset maksetaan sairauskassassa Kelan käsittelyaikojen puitteissa, usein kuitenkin paljon nopeammin
 • Työterveyshuolto on usein ensisijainen hoitopaikka, josta lähetetään tarvittaessa erikoislääkärille ja/tai jatkotutkimuksiin. Sairauskassan lisäedut täydentävät työterveyshuoltoa.

Tietosuoja

 • Lentokonetehtaan sairauskassan tietosuojaseloste löytyy täältä
 • Käsittelemme Lentokonetehtaan sairauskassassa myös vakuutettujen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia. Voit tutustua tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn Kelassa täältä

Tiedottaminen

Sairauskassan edut

 • Kelan korvaukset (kaikki sairausvakuutuslain mukaiset etuudet kuntoutusta lukuun ottamatta) hoidetaan sairauskassassa. Sairauskassa on vakuutettujen KELA.
 • Kelan korvausten lisäksi sairauskassa maksaa lisäetuuskorvauksia.