Korvaukset

Sairauskassan lisäetuuskorvaukset vuonna 2021 (sairauskassan hallitus vahvistanut 12.1.2021)


LÄÄKEKORVAUKSET

 • Sairausvakuutuslain mukaista lääkkeiden alkuomavastuuta 50e/ v.2021 ei korvata
 • Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen kassa korvaa lääkärin määräämät Kela-korvauksen piiriin kuuluvat lääkkeet kokonaan (lukuun ottamatta raskauden edistämiseksi tai keinohedelmöityksen hoitoon tarvittavia lääkkeitä ja lääkevalmisteita)
 • Kassa korvaa myös ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaisen omavastuun (4,50 e / v.2021) ja vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen lääkekohtaisen lisäkorvauksen (2,50e / v.2021)
 • Viitehinnan piirin kuuluvista lääkkeistä kassa korvaa viitehinnan mukaisen lääkkeen kokonaan. Jos vakuutettu ottaa viitehintaa kalliimman lääkkeen, maksaa hän viitehinnan ylittävän osan apteekissa. Viitehinnan piiriin kuuluvia lääkkeitä on rajoitetusti ja apteekit kertovat tarkemmin asiasta ostotilanteessa. Lisätietoa asiasta saa myös sairauskassasta.

LÄÄKÄRINPALKKIOT

 • Yksityislääkärin palkkioissa on 25 % omavastuu
 • Omavastuu lasketaan perityn palkkion bruttohinnasta
 • Raskauden edistämisen ja keinohedelmöityksen johdosta syntyneistä kustannuksia ei makseta lisäetuuskorvauksia.
 • Yhteistyölääkäriasemat Suomen Terveystalo, Mehiläinen Jämsä ja Pihlajalinna Jämsä, muualla asioidessa käynti maksetaan ensin itse.
 • Sairauskassa ei anna enää 1.7.2020 jälkeen maksusitoumuksia.
 • Yksityisen terveydenhuollon leikkauksia ja niihin verrattavia toimenpiteitä ei korvata
 • Kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä
 • Mahdollisia perittyjä toimistomaksuja, e-reseptimaksuja ja kanta-maksuja ei korvata
 • lääkärinlausuntoa/todistusta inva-pysäköintilupaa / ajokorttia varten ei korvata

FYSIKAALINEN HOITO / FYSIOTERAPIA

 • Kassa korvaa lääkärin määräämän Kela-korvattavan fysikaalisen hoidon seuraavasti: , omavastuuosuus 25 % peritystä summasta, korvaus enintään 600 euroa kalenterivuoden käynneistä
 • korvaus kuitenkin enintään kerroista, jotka lääkäri on kirjallisesti tutkimus- ja hoitomääräyksellä määrännyt
 • Sairauskassa ei anna enää 1.7.2020 jälkeen maksusitoumuksia fysioterapiaan. Jos olet saanut lääkärin tutkimus- ja hoitomääräyksen fysioterapiaan, voit mennä suoraan fysioterapiaan ilman maksusitoumusta. Kannattaa käyttää kassan sopimuskumppania, jolloin maksat vain omavastuuosuuden fysioterapeutille. Voit halutessasi käyttää muutakin fysioterapeuttia, maksa tällöin käynnit ensin itse ja hae korvaus jälkikäteen sairauskassasta. Toimita korvaushakemuksen liitteenä lääkärin määräys, fysioterapeutin antama selvitys annetusta fysioterapiasta sekä kuitti.
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä

HIERONTA JA JALKAHOITO

 • Kassa korvaa hierojan, naprapaatin, kiropraktikon, osteopaatin, faskiahoidon ja kalevalaisen jäsenkorjaajan hoidosta tai jalkahoidosta yhteensä 120 euroa kalenterivuodessa.
 • kuumakivihieronta, intialainen päähieronta, ayurveda-hieronta, vyöhyketerapia ja niihin verrattavat hoidot eivät ole korvattavia.
 • Lääkärin määräyksiä ei tarvita
 • Pääsääntöisesti hoito maksetaan ensin itse ja haetaan korvaus alkuperäisten kuittien kanssa jälkikäteen sairauskassasta, katso suoraan kassaa laskuttavat hoitopaikat löytyy täältä
  • kuitissa tulee olla seuraavat tiedot: palveluntarjoajan y-tunnus ja nimi, hoidettavan nimi, käyntipäivä(t), summa (HUOM! Pelkkä kassakuitti ei riitä)
  • sarjakortti (hieronta) käy, silloin pyydettävä erikseen hierojalta / hierojakoululta todistus josta käy ilmi hierottavan nimi ja käyntipäivä(t)
  • hierontaan ostettu lahjakortti ei ole korvattava
 • Maksusitoumuksia hoitoihin ei anneta.
 • Lisäedun saaminen edellyttää vähintään 1 vuoden kestänyttä jäsenyyttä sairauskassassa.
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä
 • Smartumilla maksetusta hieronnasta ei voi saada kassan korvausta.

HAMMASHOITO

 • Kassa korvaa kalenterivuonna annetusta hammashoidosta 330 euroa vuodessa (v 2021).
 • Suuhygienistin antama hoito korvataan hammashoitona, silloin kun hammaslääkäri on antanut hoitoon kirjallisen tutkimus- ja hoitomääräyksen (julkisen hammashoidon puolella määräystä ei tarvita)
 • Esteettinen hammashoito (hampaiden valkaisu, soodapuhdistus, hammaskorun laitto yms) ei ole korvattavaa
 • Periosafe-testi (sylkitesti iensairauden toteamiseen) ei ole korvattava
 • Micro-IDent Plus -parodontiittitestaus ei ole korvattava
 • Oikomishoito ja ns. purentakiskot kuuluvat korvauksen piiriin
 • Hammashoidon maksimikorvaukseen 330 euroa sisältyy hammasröntgenit
 • Lisäedun saaminen edellyttää vähintään 1 vuoden kestänyttä jäsenyyttä sairauskassassa.
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä

SILMÄLASIT

 • Kassa korvaa silmälaseista, vahvuuksilla olevista aurinkolaseista / piilolinsseistä seuraavasti:
  • sairauskassan jäsenyys kestänyt vähintään 1 vuoden / 130 euroa
  • sairauskassan jäsenyys kestänyt vähintään 2 vuotta / 260 euroa
  • sairauskassan jäsenyys kestänyt vähintään 3 vuotta / 390 euroa
  • sairauskassan jäsenyys kestänyt vähintään 4 vuotta / 520 euroa
 • Korvaus koskee yksien lasien hankintaa tai piilolinssipakkauksen kertaostosta (jos on tarjous esim. ota kahdet lasit yksien hinnalla, toiset lasit saa ottaa mutta niistä liike ei saa periä mitään kustannuksia)
 • Korvaussumma määräytyy edellisten silmälasien, vahvuuksilla olevien aurinkolasien tai piilolinssien hankintavuoden mukaisesti ja nousee seuraavaan tasoon kalenterivuoden vaihtuessa.
 • Esimerkki: Silmälasit on hankittu 5.7.2018 -> 1 vuoden korvaus 130 euroa 1.1.2019, 2 vuoden korvaus 260 euroa 1.1.2020 jne..
 • Silmälasien/aurinkolasien/piilolinssien tulee olla näkökykyä korjaavat ja joko optikon tai silmälääkärin määräämät
 • Näöntarkastusmaksua tai silmälasivakuutusta ei korvata
 • Laserleikkauksen yhteydessä maksetaan 200 euron suuruinen lisäkorvaus silmälasikorvauksen lisäksi. Lisäkorvaus maksetaan vain yhden (1) kerran jäsenyysaikana.
 • Maksusitoumuksen silmälaseihin saa sairauskassasta
 • Silmälasit voi myös maksaa itse, korvausta haetaan toimittamalla alkuperäinen kuitti sairauskassaan

SIDOKSET, APU- JA HOITOVÄLINEET

 • Korvaus max 100 euroa kalenterivuodessa
 • korvaukseen sisältyy mm. tuet (esim. käsi-, polvi-, nilkka), tukipohjalliset, haavasidokset, lääkkeiden apulaitteet (esim. astmapiipun tilanjatke), uniapnean hoitovälineet
 • Tulee olla lääkärin kirjallinen määräys/suositus (joka on annettu ennen hankintaa)
 • Maksusitoumuksen tukipohjallisiin saa sairauskassasta kun esittää lääkärin määräyksen (muut kulut maksetaan ensin itse ja haetaan korvaus jälkikäteen sairauskassasta)
 • verenpainemittareita, TENS-laitetta ja yksilöllisiä korvatulppia ei korvata
 • CPAP-hoitolaitteen vuokraa ei korvata

SAIRAALA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT, MUUT JULKISEN TERVEYDENHUOLLON MAKSUT

Kassa korvaa alla mainitut maksut *:

  • poliklinikkamaksut
  • päiväkirurgiamaksut
  • sarjahoitomaksut
  • sairaalan hoitopäivämaksut
  • sairaan- tai terveydenhoitajan vastaanotolla käyntimaksut
  • terveyskeskuksen vuosimaksu ja käyntimaksu
  • ensiavun käyntimaksu

  *) Patrialaisilla on LähiTapiolassa Leikkausturva -vakuutus, josta voidaan korvata tietyin edellytyksin leikkaukseen liittyviä kuluja. Hoitoketju alkaa aina työterveyshuollosta. Vakuutuksesta on mahdollista hakea leikkaukseen liittyviä julkisen terveydenhuollon kuluja mm. päiväkirurgiamaksu ja sairaalan hoitopäivämaksu.

Kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä.

Huom! Jokilaakson Terveys Oy lähettää asiakasmaksut (poliklinikka-, hoitopäivä-, sairaanhoitajamaksut ym.) asiakkaalle itselleen 1.11.2018 alkaen. Laskut voi toimittaa sairauskassaan maksamattomana mikäli eräpäivään on vähintään viikko aikaa.


MATKAKORVAUKSET

 • Pääsääntöisesti Kela korvaa matkat seuraavasti:
  • käynti yleislääkärillä / ns. perustutkimuksissa (labrat, röntgen, ultra, mammografia tms. tutkimukset jotka eivät vaadi erikoislääkärin lähetettä) -> korvaus enintään lähimmälle pääterveysasemalle
  • käynti erikoislääkärillä / erikoislääkärin lähetettä vaativisissa tutkimuksissa (esim. magneettitutkimus, tietokonetomografia) -> korvaus enintään lähimmälle yliopistolliselle keskussairaalalle
 • Matkakorvaukset maksetaan halvimman matkustustavan mukaan lähimpään hoitopaikkaan
 • Matkan tulee ylittää omavastuu 25 euroa / suunta, jotta siitä tulee maksettavaksi Kela-korvaus
 • Oman auton käyttö on mahdollista alle 100 km matkoilla ilman selvitystä, korvaus on 20 senttiä/kilometri. Yli 100km matkojen osalta selvitettävä syy oman auton käyttöön
 • Erityiskulkuneuvoihin (taksi, ambulanssi tai oma auto) pitää olla hoitopaikan tai lääkärin antama todistus
  • Julkisten kulkuyhteyksien puuttuessa tai ollessa puutteelliset (odotusaikaa tulisi yli 2 tuntia), voidaan matkakorvaus maksaa oman auton mukaan, tällöin hakemukseen on lisätietoja -kohtaan laitettava selvitys.
 • Taksi tilataan Kelan alueellisesta tilausnumerosta (Keski-Suomen alueella p. 0800 302 259 ja Pirkanmaalla 0800-98 811). Jos taksi tilataan muualta, Kela ei korvaa matkaa. Lisätietoja Kelan sivuilla: http://www.kela.fi/taksimatkat
 • Matka- ja yöpymiskustannusten omavastuita ei korvata kassan lisäetuuksina (mukaan lukien ensihoidon omavastuu ns. ambulanssiomavastuu)
 • Lisätietoa saa sairauskassasta

TUTKIMUS JA HOITO

 • Yksityisessä terveydenhuollossa annetussa tutkimuksessa ja hoidossa on 25 % omavastuu
 • Omavastuu lasketaan perityn palkkion bruttohinnasta
 • Kassa korvaa 25% omavastuuta lukuun ottamatta Kela-korvattavia tutkimuksia silloin kun niitä ei ole mahdollista saada muusta vakuutuksesta (ei raskauden edistämiseksi / keinohedelmöityksen hoitoon tarvittavia tutkimuksia
  • laboratoriotutkimukset ja patologian alaan kuuluvat tutkimukset
  • radiologiset tutkimukset
  • sytostaatti- ja keinomunuaishoito sekä valohoito
  • MRI-tutkimukset (magneettikenttätutkimus)
  • muita tutkimuksen yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä ei pääsääntöisesti korvata
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä