Korvaukset

Sairauskassan lisäetuuskorvaukset vuonna 2024 (sairauskassan hallitus vahvistanut 1/2024)


LÄÄKEKORVAUKSET

 • Sairausvakuutuslain mukaista lääkkeiden alkuomavastuuta 50e/ v.2024 ei korvata
 • Alkuomavastuun täyttymisen jälkeen kassa korvaa lääkärin määräämät Kela-korvauksen piiriin kuuluvat lääkkeet kokonaan (lukuun ottamatta raskauden edistämiseksi tarvittavia lääkkeitä ja lääkevalmisteita)
 • Kassa korvaa myös ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaisen omavastuun (4,50 e / v.2024) ja vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen lääkekohtaisen lisäkorvauksen (2,50e / v.2024)
 • Viitehinnan piirin kuuluvista lääkkeistä kassa korvaa viitehinnan mukaisen lääkkeen kokonaan. Jos vakuutettu ottaa viitehintaa kalliimman lääkkeen, maksaa hän viitehinnan ylittävän osan apteekissa. Viitehinnan piiriin kuuluvia lääkkeitä on rajoitetusti ja apteekit kertovat tarkemmin asiasta ostotilanteessa. Lisätietoa asiasta saa myös sairauskassasta.
 • Kannattaa, jos vain mahdollista, asioida aina sairauskassan sopimusapteekissa. Apteekki laskuttaa kassan korvaamat lääkkeet suoraan sairauskassalta. Jos asioit muussa kuin sopimusapteekissa, hae korvaus lääkeostosta sairauskassasta. Tarkista kuitista saitko lääkkeistä kela-korvauksen jo apteekissa. Ellei kela-korvausta ole vähennetty, täytä korvaushakemus SV178 ja liitä mukaan laskelma lääkeostoista sekä kassakuitti. Jos kela-korvaus on vähennetty, riittää laskelma sekä kassakuitti. Kelan korvaushakemus ja liitteet tulee lähettää sairauskassaan alkuperäisinä postitse tai Iriksen kautta.

LÄÄKÄRINPALKKIOT

 • Yksityislääkärin palkkioissa on 25 % omavastuu
 • Omavastuu lasketaan perityn palkkion bruttohinnasta
 • Raskauden edistämisen johdosta syntyneistä kustannuksia ei makseta lisäetuuskorvauksia.
 • Yhteistyölääkäriasemat Suomen Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna, muualla asioidessa käynti maksetaan ensin itse.
 • Sairauskassa ei anna enää 1.7.2020 jälkeen maksusitoumuksia.
 • Yksityisen terveydenhuollon leikkauksia ja niihin verrattavia toimenpiteitä ei korvata
 • Kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä
 • Mahdollisia perittyjä toimistomaksuja, e-reseptimaksuja ja kanta-maksuja ei korvata
 • lääkärinlausuntoa/todistusta inva-pysäköintilupaa / ajokorttia varten ei korvata
 • Jos asioit muualla kuin sopimuslääkäriasemalla, maksa käynti ensin itse ja hae korvaus sairauskassasta. Tarkista kuitista, saitko kela-korvauksen jo lääkäriasemalla suorakorvauksena. Ellei kela-korvausta ole vähennetty, täytä korvaushakemus SV127 ja liitä mukaan "selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista -lomake sekä kuitti. Jos kela-korvaus on jo vähennetty, riittää kuitti (jos siitä käy ilmi maksaja, käyntipäivä sekä vastaanottokäynnin tiedot). Kelan korvaushakemus ja liitteet tulee lähettää sairauskassaan alkuperäisinä postitse tai Iriksen kautta.

FYSIKAALINEN HOITO / FYSIOTERAPIA

 • Kassa korvaa lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon seuraavasti: , omavastuuosuus 25 % peritystä summasta, korvaus enintään 600 euroa kalenterivuoden käynneistä
 • korvaus kuitenkin enintään kerroista, jotka lääkäri on kirjallisesti tutkimus- ja hoitomääräyksellä määrännyt
 • Muista aina pyytää lääkärin kirjallinen määräys fysioterapiaan / fysikaaliseen hoitoon, kassa korvaa vain lääkärin määräykseen perustuvan hoidon
 • Fysioterapian yhteydessä annettu laitehoito (esim. paineaaltohoito) ei ole sairauskassasta korvattavaa
 • Sairauskassa ei anna enää 1.7.2020 jälkeen maksusitoumuksia fysioterapiaan. Jos olet saanut lääkärin tutkimus- ja hoitomääräyksen fysioterapiaan, voit mennä suoraan fysioterapiaan ilman maksusitoumusta. Kannattaa, jos vain mahdollista, käyttää kassan sopimuskumppania, jolloin maksat vain omavastuuosuuden fysioterapeutille. Voit halutessasi käyttää muutakin fysioterapeuttia, maksa tällöin käynnit ensin itse ja hae korvaus jälkikäteen sairauskassasta. Toimita korvaushakemuksen liitteenä lääkärin määräys, fysioterapeutin antama selvitys annetusta fysioterapiasta sekä kuitti. Nämä tulee postittaa sairauskassan alkuperäisinä tai Iriksen kautta.
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä

HIERONTA JA JALKAHOITO

 • Kassa korvaa hierojan, naprapaatin, kiropraktikon, osteopaatin, faskiahoidon ja kalevalaisen jäsenkorjaajan hoidosta tai jalkahoidosta yhteensä 150 euroa kalenterivuodessa. Myös Dorn-terapia korvataan hierontakorvauksena.
 • kuumakivihieronta, intialainen päähieronta, ayurveda-hieronta, vyöhyketerapia ja niihin verrattavat hoidot eivät ole korvattavia.
 • Lääkärin määräyksiä ei tarvita
 • Pääsääntöisesti hoito maksetaan ensin itse ja haetaan korvaus alkuperäisten kuittien kanssa jälkikäteen sairauskassasta, katso suoraan kassaa laskuttavat hoitopaikat löytyy täältä
  • kuitissa tulee olla seuraavat tiedot: palveluntarjoajan y-tunnus ja nimi, hoidettavan nimi, käyntipäivä(t), summa (HUOM! Pelkkä kassakuitti ei riitä)
  • sarjakortti (hieronta) käy, silloin pyydettävä erikseen hierojalta / hierojakoululta todistus josta käy ilmi hierottavan nimi ja käyntipäivä(t)
  • hierontaan ostettu lahjakortti ei ole korvattava
 • Maksusitoumuksia hoitoihin ei anneta.
 • Lisäedun saaminen edellyttää vähintään 1 vuoden kestänyttä vakuutussuhdetta sairauskassassa.
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä
 • Smartumilla/E-passilla tai muulla vastaavalla edulla maksetusta hieronnasta ei voi saada kassan korvausta.

HAMMASHOITO

 • Kassa korvaa kalenterivuonna annetusta hammashoidosta 370 euroa vuodessa (v 2024).
 • Myös suuhygienistin antama hoito korvataan hammashoitona
 • Oikomishoito, ns. purentakiskot ja proteesit/proteesien korjaukset kuuluvat korvauksen piiriin
 • Hammashoidon maksimikorvakseen 370 euroa sisältyy hammasröntgenit
 • Hammashoitokorvaukseen ei sisälly:
  • esteettinen hammashoito (hampaiden valkaisu, soodapuhdistus, hammaskorun laitto yms)
  • periosafe-testi (sylkitesti iensairauden toteamiseen
  • Micro-IDent Plus -parodontiittitestaus
 • hammashoitokorvauksen 370 euroa lisäksi maksetaan irrotettavasta osa- tai kokoproteesista enintään 250 euroa per leuka, korvaus maksetaan enintään 5 vuoden välein. Korvaus maksetaan uusista osa- tai kokoproteeseista, ei korjauksista.
 • Lisäedun saaminen edellyttää vähintään 1 vuoden kestänyttä vakuutussuhdetta sairauskassassa.
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä

SILMÄLASIT

 • Kassa korvaa silmälaseista, vahvuuksilla olevista aurinkolaseista / piilolinsseistä seuraavasti:
  • sairauskassan vakuutussuhde kestänyt vähintään 1 vuoden tai edellisten lasien hankinnnasta on 1 vuosi / 130 euroa
  • sairauskassan vakuutussuhde kestänyt vähintään 2 vuotta tai edellisten lasien hankinnasta on 2 vuotta/ 260 euroa
  • sairauskassan vakuutussuhde kestänyt vähintään 3 vuotta tai edellisten lasien hankinnasta on 3 vuotta/ 390 euroa
  • sairauskassan vakuutussuhde kestänyt vähintään 4 vuotta tai edellisten lasien hankinnasta on 4 vuotta/ 520 euroa
 • Korvaus koskee yksien lasien hankintaa tai piilolinssipakkauksen kertaostosta (jos on tarjous esim. ota kahdet lasit yksien hinnalla, toiset lasit saa ottaa mutta niistä ei makseta korvausta jos liike on perinyt jotain kustannuksia)
 • Korvaussumma määräytyy edellisten silmälasien, vahvuuksilla olevien aurinkolasien tai piilolinssien hankintavuoden mukaisesti ja nousee seuraavaan tasoon kalenterivuoden vaihtuessa.
 • Esimerkki: Silmälasit on hankittu 5.7.2018 -> 1 vuoden korvaus 130 euroa 1.1.2019, 2 vuoden korvaus 260 euroa 1.1.2020 jne..
 • Silmälasien/aurinkolasien/piilolinssien tulee olla näkökykyä korjaavat ja joko optikon tai silmälääkärin määräämät
 • Näöntarkastusmaksua tai silmälasivakuutusta ei korvata
 • Näkökykyä korjaavan silmäleikkauksen yhteydessä maksetaan 200 euron suuruinen lisäkorvaus silmälasikorvauksen lisäksi. Lisäkorvaus maksetaan vain yhden (1) kerran vakuutussuhteen aikana.
 • Maksusitoumuksen silmälaseihin saa sairauskassasta
 • Silmälasit voi myös maksaa itse, korvausta haetaan toimittamalla alkuperäinen kuitti sairauskassaan

SIDOKSET, APU- JA HOITOVÄLINEET

 • Korvaus max 150 euroa kalenterivuodessa
 • korvaukseen sisältyy mm. tuet (esim. käsi-, polvi-, nilkka), tukipohjalliset, haavasidokset, lääkkeiden apulaitteet (esim. astmapiipun tilanjatke), uniapnean hoitovälineet
 • Hankinnan tulee perustua lääkärin kirjalliseen määräykseen/suositukseen (joka on annettu ennen hankintaa)
 • Maksusitoumuksen tukipohjallisiin saa sairauskassasta kun esittää lääkärin määräyksen (muut kulut maksetaan ensin itse ja haetaan korvaus jälkikäteen sairauskassasta)
 • Seuraavat apu- ja hoitovälineet eivät ole kassasta korvattavia:
  • verenpainemittari
  • TENS-laite
  • yksilölliset korvatulpat
  • CPAP-hoitolaitteen vuokra
  • jumppamatto
  • hierontarulla

SAIRAALA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT, MUUT JULKISEN TERVEYDENHUOLLON MAKSUT

Kassa korvaa alla mainitut maksut *:

  • poliklinikkamaksut
  • päiväkirurgiamaksut
  • sarjahoitomaksut
  • sairaalan hoitopäivämaksut (enintään 60 päivää kalenterivuodessa)
  • sairaan- tai terveydenhoitajan vastaanotolla käyntimaksut
  • terveyskeskuksen vuosimaksu ja käyntimaksu
  • ensiavun käyntimaksu
  • tilapäisen kotisairaanhoidon / kotisairaalahoidon maksut

  *) Patrialaisilla on LähiTapiolassa Leikkausturva -vakuutus, josta voidaan korvata tietyin edellytyksin leikkaukseen liittyviä kuluja. Hoitoketju alkaa aina työterveyshuollosta. Vakuutuksesta on mahdollista hakea leikkaukseen liittyviä julkisen terveydenhuollon kuluja mm. päiväkirurgiamaksu ja sairaalan hoitopäivämaksu.

Kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä. Hyvinvointialueen laskuttama ambulanssin omavastuu 25 euroa eikä turvapuhelimiin liittyvät kulut ole sairauskassasta korvattavia kuluja.

Huom! Hyvinvointialueet eivät laskuta suoraan sairauskassaa. Laskut tulee maksaa itse ja hakea korvaus sairauskassasta. Kätevimmin korvauksen voi Iriksen kautta.

MATKAKORVAUKSET

 • Tarkat ohjeet matkakorvausten perusteista: www.kela.fi/matkat
 • Pääsääntöisesti Kela korvaa matkat seuraavasti:
  • käynti yleislääkärillä -> korvaus enintään lähimmälle pääterveysasemalle
  • käynti erikoislääkärillä -> korvaus enintään lähimmälle yliopistolliselle keskussairaalalle
 • Matkakorvaukset maksetaan halvimman matkustustavan mukaan lähimpään hoitopaikkaan
 • Matkan tulee ylittää omavastuu 25 euroa / suunta, jotta siitä tulee maksettavaksi Kela-korvaus
 • Kun matkustat yksityiseen terveydenhuoltoon, tarvitset aina hakemuksesi liitteeksi terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).
 • Oman auton käyttö on mahdollista alle 100 km matkoilla ilman selvitystä oman auton käytöstä, korvaus on 20 senttiä/kilometri (1.7. 2022 alkaen korvaus on 0,33 e/km). Yli 100km matkojen osalta selvitettävä syy oman auton käyttöön.
 • Tarvittaessa etuuksien perusteena olevien matkojen mittaamiseen käytetään internetin reittihakupalveluja
 • Erityiskulkuneuvoihin (taksi, ambulanssi tai oma auto) pitää olla hoitopaikan tai lääkärin antama todistus
  • Julkisten kulkuyhteyksien puuttuessa tai ollessa puutteelliset (odotusaikaa tulisi yli 2 tuntia), voidaan matkakorvaus maksaa oman auton mukaan, tällöin hakemukseen on lisätietoja -kohtaan laitettava selvitys.
 • Taksi tilataan Kelan alueellisesta tilausnumerosta (Keski-Suomen alueella Taksi Helsinki p. 0800 414608 tai Menevä Oy p. 0800 02183 ja Pirkanmaalla Taksi Helsinki Oy 0800 414606 tai Tampereen Aluetaksi Oy p. 0800 415710. Jos taksi tilataan muualta, Kela ei korvaa matkaa. Lisätietoja Kelan sivuilla: http://www.kela.fi/taksimatkat
 • Matka- ja yöpymiskustannusten omavastuita ei korvata kassan lisäetuuksina (mukaan lukien ensihoidon omavastuu ns. ambulanssiomavastuu)
 • Lisätietoa saa sairauskassasta ja Kelan sivuilta.

TUTKIMUS JA HOITO

 • Yksityisessä terveydenhuollossa annetussa tutkimuksessa ja hoidossa on 25 % omavastuu
 • Omavastuu lasketaan perityn palkkion bruttohinnasta
 • Kassa korvaa 25% omavastuuta lukuun ottamatta lääkärin määräämiä tutkimuksia (ei raskauden edistämiseen liittyviä tutkimuksia)
  • laboratoriotutkimukset ja patologian alaan kuuluvat tutkimukset
  • radiologiset tutkimukset
  • sytostaatti- ja keinomunuaishoito sekä valohoito
  • MRI-tutkimukset (magneettikenttätutkimus)
  • muita tutkimuksen yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä ei pääsääntöisesti korvata
 • Kassan korvauksen saaminen edellyttää, että tutkimukseen/hoitoon on saatu lääkärin kirjallinen määräys etukäteen. Toimita määräys kassaan samalla kun haet korvausta.
 • kassa ei korvaa maksua peruuttamattomasta hoitokäynnistä
 • Jos asioit muualla kuin sopimuslääkäriasemalla, maksa tutkimus ensin itse ja hae korvaus sairauskassasta (postitse tai Iriksen kautta)